Nowak-Barcińska, M. (2018). Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 561-580. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1498