Mariak, L. (2018). Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 547-560. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1499