Półchłopek, T. (2018). Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 581-589. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1500