Zaremba, M. (2018). […] Ja nie wykładam tutaj estetyki. Wincenty Pol a sztuki plastyczne. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 601-613. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1502