Rozynkowski, W. (2018). Bł. Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - nowe zgromadzenie zakonne w trudnym okresie kasat w zaborze pruskim. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 95-108. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1503