Majewska-Wójcik, A. (2018). Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 533-546. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1507