Jasnos, A. (2018). Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 173-188. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1508