Spyra, L. (2018). Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 241-257. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1510