Zjawin, J. (2018). Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 215-225. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1657