MusiaƂ, S. (2018). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 277-279. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1659