Jurczyszyn, M. (2018). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 281-283. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1660