Kiwka, M. (2018). Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 189-209. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1706