Giesen, B. (2018). Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórców. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 3-16. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1735