Jakimczuk, E. (2018). Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące tworzenia internetowych galerii sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem wolności panoramy). Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 17-30. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1736