Kozieł, G. (2018). Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 31-41. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1737