Machała, W. (2018). Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 43-52. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1738