Maryniak, Łukasz. (2018). Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 53-67. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1739