Sitko, J. (2018). Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 69-91. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1740