Szyjewska-Bagińska, J. (2018). Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 93-113. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1741