Ślęzak, P. (2018). Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 115-125. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1742