Żok, K. (2018). Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 143-157. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1743