Bielecki, M. (2018). Ochrona godnoĊ›ci osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 159-178. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1744