Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2018). Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 179-196. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1745