Sobczak, J., & Gołda-Sobczak, M. (2018). Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 197-219. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1746