Izdebski, J. (2018). Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 221-231. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1747