Karpiuk, M. (2018). Status prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 233-244. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1748