Jakubowicz, M. (2018). Fotografia w nurcie teoriopoznawczym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 245-264. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1749