Łarionow, D. (2018). Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 265-282. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1751