Pastwa, R. (2018). Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 283-295. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1752