Pethe, A. (2018). Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”). Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 297-318. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1753