Sosnowska, J. (2018). Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 335-349. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1755