Szulich-Kałuża, J. (2018). Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 351-372. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1756