Wójciszyn-Wasil, A. (2018). Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 373-385. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1757