Ziółkowska-Kurczuk, N. (2018). Fotografia w filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 387-398. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1758