Bąkowska, P. (2018). Kondycja podmiotu wobec upadku Rzeczypospolitej. Treny Józefa Morelowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 399-414. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1759