Jarosz, A. (2018). (Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergansa. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 415-432. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1760