Kłoda, E. (2018). Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 433-444. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1761