Niemira, K. (2018). Biblia w stylu rokoko. Malarstwo religijne w dobie kryzysu sztuki francuskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 445-460. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1762