Król, M., & Nowak, M. (2018). Wstęp. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 461-462. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1763