Tylec, G. (2018). Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 127-141. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1765