Kozaczewski, J. (2018). Tadeusz Kubiak i Anna KamieĊ„ska: poetyckie spotkania z bratem Albertem. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 49-61. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1801