Olszewska, M. (2018). Piękno miłosierdzia. Dramaturgiczne wizerunki brata Alberta. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 121-143. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1805