Głąb, G. (2018). Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 145-165. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1807