Pyczek, W. (2018). Lekcja pejzażu (według) Adama Chmielowskiego – świętego Brata Alberta. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 167-180. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1808