Żurakowska, M. (2018). Gdyby nie Malik…. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 217-225. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1812