Karpiuk, M. (2018). Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 227-241. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1813