Mańkowski, D. (2018). Igrzyska olimpijskie jako instytucja społeczna. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 353-368. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1819