Hułas, M. (2018). Życie publiczne a moralność. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 399-415. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1822