Radwan, M. (2018). Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 417-423. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1823