Tylec, G. (2018). Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 265-276. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1824